Sinds 1 januari 2017 hebben wij een ANBI-Status

De Maltha foundation heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status ontvangen. Voor het ontvangen van de ANBI-status moet De Maltha foundation voldoen aan een aantal voorwaarden zoals deze gesteld zijn door de belastingdienst. Na een toetsingsprocedure van de belastingdienst heeft De Maltha foundation de ANBI-status ontvangen.
Wat betekent dit voor u? Het ontvangen van de ANBI-status voor De Maltha foundation betekent dat uw eenmalige en periodieke giften gedeeltelijk of geheel aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/

0