Wat doet de Maltha Foundation?

De Maltha foundation heeft als doel om die leerlingen te helpen die hulp nodig hebben bij leren binnen het voortgezet onderwijs maar hier, vanwege financiële omstandigheden van de ouder(s), geen passende ondersteuning voor kunnen vinden.

De stichting zal haar doelstellingen op twee manieren bereiken:

  1. Het verzorgen van extra ondersteuning, groepsgewijs, d.m.v. het geven van trainingen op educatief vlak met behulp van geschoolde vrijwilligers.
  1. Door middel van het bekostigen van de extra ondersteuning, zodat deze leerlingen de mogelijkheid ontvangen om passende begeleiding, in de breedste zin van het woord, op het gebied van studiecoaching te krijgen.

Leerlingen kunnen aangedragen worden voor hulp van de Maltha foundation door ouders van de leerling, andere stichtingen, docenten, mentoren en scholen. Nadat een leerling is aangedragen voor een training zal gekeken worden of de leerling voldoet aan de gestelde criteria.

Het bestuur van de Maltha foundation zal hierbij de te hanteren criteria toetsen aan de hand van:

  • De financiële situatie van het gezin (op of onder 125% bijstandsniveau), en/of
  • De studiesituatie van de leerling en/of
  • Advies en inschatting van de mentor en/of docent(en) van de leerling, en/of
  • Bijzondere omstandigheden welke kunnen spelen

De Maltha foundation zal aan die leerlingen die aan de criteria voldoen toelaten tot één van de te geven trainingen.

Organisatie

Dhr. Willem Maltha, voorzitter
Dhr. Evert Jan Bronda
Dhr. Ronald Vliek

De Maltha foundation is een stichting zonder winstoogmerk en heeft ANBI status. De leden van het bestuur van de foundation ontvangen enkel een onkostenvergoeding en geen verdere beloning voor hun verdiensten voor de Maltha foundation.

Download hier het beleidsplan.
RSIN: 818449020
KvK Nr: 30230030
Rabobank: NL41RABO0317160702

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de Maltha foundation wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de website gepubliceerd.

Download hier de financiële verantwoording voor het boekjaar 2017. 

Download hier de financiële verantwoording voor het boekjaar 2018. 

0