Wat doet de Maltha Foundation?

De Maltha foundation heeft als doel om die leerlingen te helpen die hulp nodig hebben bij leren binnen het basis en het voortgezet onderwijs maar hier, vanwege financiële omstandigheden van de ouder(s), geen passende ondersteuning voor kunnen vinden.

De stichting zal dit doel op twee manieren bereiken:

  1. Door middel van het bekostigen van de extra ondersteuning, zodat deze leerlingen de mogelijkheid ontvangen om passende begeleiding, in de breedste zin van het woord, op het gebied van onderwijs te krijgen.
  1. Het verzorgen van extra ondersteuning aan groepen en/of individuen op educatief vlak die dit zelf niet kunnen bekostigen met behulp van vrijwilligers.

Leerlingen kunnen aangedragen worden voor hulp van de Maltha foundation door docenten, mentoren, scholen en/of ouders van de leerling. Nadat een leerling is aangedragen voor een studiebeurs zal het bestuur van de Maltha foundation de situatie van de leerling bekijken en een beslissing nemen tot het wel of niet beschikbaar stellen van een vorm van extra ondersteuning voor de leerling.

Het bestuur van de Maltha foundation zal hierbij een overweging maken van de geschiktheid van de leerling voor een vorm van extra ondersteuning aan de hand van:

  • De financiële situatie van het gezin (op of onder 125% bijstandsniveau)
  • De ontwikkeling van de behaalde resultaten en de omstandigheden daarvan binnen het onderwijs over minimaal een jaar.
  • Advies en inschatting van de mentor en/of docent(en) van de leerling.
  • Advies en inschatting van een WO opgeleide (ortho)pedagoog.

De Maltha foundation zal aan die leerlingen, die door het bestuur beoordeeld worden als het voldoen aan de eisen van de stichting, een vergoeding c.q. hulp in natura (zoals het participeren in een groepje die extra ondersteuning krijgen) verstrekken.

Het bestuur zal tijdens het toewijzen van de vergoeding ook een kwaliteitsbeoordeling geven over de uitvoerende partij met betrekking tot de uitvoering van die ondersteuning. Mocht de potentiële uitvoerende partij van de dienst aan de leerling niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het bestuur, dan zal het bestuur een alternatieve partij aanwijzen die naar inschatting van het bestuur wel voldoet aan de kwaliteitseisen voor een hoog niveau van ondersteuning voor kinderen op de basisschool en in het middelbaar onderwijs.

Organisatie

Dhr. Willem Maltha, voorzitter
Dhr. Evert Jan Bronda
Dhr. Ronald Vliek

De Maltha foundation is een stichting zonder winstoogmerk. De leden van het bestuur van de foundation ontvangen enkel een onkostenvergoeding en geen verdere beloning voor hun verdiensten voor de Maltha foundation.

Download hier het beleidsplan.
RSIN: 818449020
KvK Nr: 30230030
Rabobank: NL41RABO0317160702

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de Maltha foundation wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de website gepubliceerd.

Download hier de financiële verantwoording voor het boekjaar 2017. 

Download hier de financiële verantwoording voor het boekjaar 2018. 

0