maltha-foundation-staand-logo

Geeft kinderen het vermogen om te leren leren

Wat doen wij?

Kinderen kunnen om verschillende redenen een achterstand oplopen in schoolcarrière en daardoor minder toekomstperspectief hebben. Soms spelen er thuis omstandigheden waardoor het kind zijn maximale, intellectuele vermogens niet kan gebruiken. Voor veel leerlingen kan er dan hulp gezocht worden, echter is er ook een grote groep kinderen voor wie extra hulp niet weggelegd is vanwege bijvoorbeeld de financiële omstandigheden van het gezin. Wij, de Maltha foundation, vinden dat ieder kind recht heeft op hulp bij leren leren. Daarom zet de Maltha foundation zich al ruim tien jaar in om ook deze kinderen te helpen die baat hebben bij extra ondersteuning in de vorm van vakoverstijgende trainingen.

De foundation richt zich op leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Wij werken in groepen met als onderwerpen: het aanleren van studievaardigheden, leren plannen, motivatie trainingen, faalangst reductie, sociale vaardigheid, toetsstress, enz. De trainingen worden gegeven door vrijwilligers die eerst hiervoor een interne opleiding hebben gevolgd.

Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen, zowel regionaal als wel nationaal te helpen bij hun schoolcarrière zodat ook zij een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. De Maltha foundation is een non-profit organisatie, heeft een ANBI status, waarbij de inkomsten van fondsen, sponsors en donaties komen. Samen met u en uw donaties kunnen wij voor deze groep het verschil maken.

Het laatste nieuws.

Doneren.

Help kinderen in Nederland bij hun schoolcarrière! Uw donatie geeft hun die zelf niet in staat zijn extra hulp in te schakelen een toekomst met zelfvertrouwen en positiviteit.

Wat voor soort donatie wilt u doen? U kunt ervoor kiezen om een bedrag éénmalig te doneren of om per maand iets te geven via automatische incasso.

Onze partners en donateurs.

Teken de petitie!

Merel werd aangemeld bij de Maltha foundation, omdat de moeder van Merel niet de financiële middelen heeft haar na schooltijd op begeleiding aan te melden. De Maltha foundation komt dan meteen in actie! Merel verdient een mooie schoolcarrière met veel zelfvertrouwen. Tijd om haar dat weer terug te geven!

Met uw handtekening kunnen wij dit probleem kenbaar maken via een groter publiek en bij de politiek. Want investeren in onze kinderen zorgt voor een beter Nederland! Laten we kinderen zoals Merel helpen. Teken daarom onze petitie en investeer hiermee in de toekomst van onze kinderen!

0